neděle 28. září 2014

Odhalení Památníku holocaustu v Brně

Konečně! Trvalo to téměř 70 let, ale pozůstalí po brněnských obětech Šoa, nejtragičtějšího selhání civilizace 20. století, jež nemá v dějinách světa obdoby, se konečně dočkali. Ve středu 17. září 2014 byl po 14. hodině odpolední na náměstí 28. října v Brně památník konečně odhalen. Autorem výtvarného díla je akademický malíř Daniel Václavík. Nový památník je ztvárněn jako jednoduchá krychle z černé žuly. Celek je zakomponován do mělkého bazénu s vodou. Po stranách krychle stéká voda, která je symbolem očištění a odpuštění. Zvolený rozměr 3,14 m (Ludolfovo číslo) evokuje svým nekonečným ubíháním neustále se v dějinách opakující lidské utrpení. Textová část v češtině, hebrejštině a romštině je umístěna na dně bazénu.
Památník připomíná nešťastné osudy 14 tisíc Brňanů, kteří nastoupili do transportů a navždy zmizeli. Provinili se „nevhodným” etnickým původem – šlo o Židy a Romy. Akademik Václavík se svým nápadem zvítězil mezi 51 návrhy v otevřené soutěži. Město Brno věnovalo na stavbu 3,7 milionu korun.
Osobně jsem velmi rád, že rovněž oběti nacistické zvůle z naší rodiny, brněnští Židé, jsou tímto památníkem připomínáni a jejich osudy snad nebudou zapomenuty. A závěrem jeden starý židovský citát, jako takové přátelské memento mladé generaci, aby se tragédie holocaustu již nikdy nemusela opakovat:

„Mlčet je známka moudrosti, ale jen mlčet žádná moudrost není.”

Fotodokumentace ze slavnostního odhalení Památníku holocaustu v Brně
Odhalení Památníku holocaustu na náměstí 28. října
Voda stékající po stranách krychle do bazénu
Židovské písně zazpíval brněnský hudební soubor HaChucpa
HaChucpa

Přeživší holocaustu mají moji bezmeznou úctu a respekt
Promluvil též izraelský velvyslanec v ČR J. E. Gary Koren. S mikrofonem paní tlumočnice. 
S modrými deskami brněnský primátor Roman Onderka. 


Za společenství Romů na Moravě se o kulturní program postarali Róbert Lacko (violoncello) 
a skvělým zpěvem Mia Hanusková. Romská píseň byla velmi dojemná.
Na čestném místě seděli přeživší Šoa
Za naši Židovskou obec Brno promluvil její předseda JUDr. Jáchym Kanarek
Pamětníci Šoa, nejtragičtějšího období židovských dějin
Chystá se přestřižení pásky završující slavnostní odhalení památníku
Pásku přestřihli autor díla Daniel Václavík, primátor Bc. Roman Onderka a náměstkyně primátora města Brna Ing. Jana Bohuňovská
Předseda ŽOB JUDr. Jáchym Kanarek, Roman Onderka, předseda Společenství Romů na Moravě Ing. Karel Holomek a zástupkyně vedení Muzea romské kultury se klaní po položení kytic památce tisíců umučených občanů Brna

Hostující rabín ŽOB Štěpán Menaše Kliment přednesl 
El male rachamim (“Bože plný slitování”), 
hebrejskou modlitbu za oběti holocaustu
Photo©Pavel Avram Fröhlich

neděle 18. května 2014

Izrael 2013 (X.): Jerušalajim

Naomi Šemer: Jeruzaléme ze zlata

Český překlad: Josef Prudil

1. Horský vzduch, čistý jak víno, ve větru stmívání, přináší borovou vůni a ze všech míst zvony zní. Ticho stromů a bílý kámen ve spánku objímá to město až k bolesti krásné, co v srdci svém zeď má.

Ref.: Jeruzaléme ze zlata, z mědi a záře tajemství, pohleď, i já jsem jeden z tónů všech písní tvých. Jerušalajim šel zahav vešel nechošet vešel or halo lechol - širjájich ani kinor.

2. Smutek sedá na trh prázdný a k vyschlým cisternám, jen lítost chodí starým městem k hoře, kde stával chrám. V jeskyních tisíc sluncí zhaslých jen vítr rozdmýchá, nemohu jít k Mrtvému moři, nemohu jít do Jericha.

Ref.: Jeruzaléme ze zlata, z mědi a záře tajemství, pohleď, i já jsem jeden z tónů všech písní tvých. Jerušalajim šel zahav vešel nechošet vešel or halo lechol - širjájich ani kinor.

3. Ať mi jazyk můj na patro přilne a ruce neslouží, když zapomenu tvoje jméno, budu pít hořkou vodu z kaluží. Jak sabra, která vprostřed pouště vždy znovu rozkvétá, tak budu já o tobě zpívat, Jeruzaléme ze zlata.

Ref.: Jeruzaléme ze zlata, z mědi a záře tajemství, pohleď, i já jsem jeden z tónů všech písní tvých. Jerušalajim šel zahav vešel nechošet vešel or halo lechol - širjájich ani kinor.

4. Tak málokdy a přece zázrak, zeď je zhroucená. Šofar volá na horu chrámu, na trh a k plným cisternám. V jeskyních tisíc sluncí září, až téměř nedýchám a mohu jít k Mrtvému moři a mohu jít do Jericha.

Ref.: Jeruzaléme ze zlata, z mědi a záře tajemství, pohleď, i já jsem jeden z tónů všech písní tvých. Jerušalajim šel zahav vešel nechošet vešel or halo lechol - širjájich ani kinor.

sobota 3. května 2014

March of the Living 2014

V pondělí dne 28. dubna 2014 jsem se v Polsku zúčastnil již 26. ročníku vzpomínkové akce Pochod živých (March of the Living). Smyslem této akce je účast přeživších holocaust (i když těch logicky ubývá, či jim vysoký věk nedovoluje zúčastnit se akce) a jejich potomků z druhé a třetí generace, ale rovněž účast většinou mladých lidí židovského či nežidovského původu, studentů, kteří se vzdělávají v boji proti lhostejnosti, rasismu, antisemitismu a nespravedlnosti. Účast na Pochodu živých má také u lidí židovského původu upevnit jejich židovskou identitu a sounáležitost s židovským národem. Klíčovým vrcholem celé akce je samotný pochod, který se koná v Den památky obětí holocaustu (Jom ha-šoa, Jom HaShoah), kdy tisíce účastníků směřují z bývalého koncentračního tábora Osvětim I do 3 kilometry vzdálené Březinky, kde se nacházel nechvalně známý nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau II.

Letošního Pochodu živých se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Fascinující bylo vidět hodně mladých lidí z tak vzdálených zemí, jako Brazílie, Argentina, Panama, Mexiko, USA či Kanada. A samozřejmě z Izraele. Ročník 2014 byl věnován 70. výročí transportů z Maďarska. Počasí nám zpočátku nepřálo. Téměř celý dopolední program v Osvětimi pršelo, ale před druhou hodinou odpolední, těsně před tím, než byl zahájen samotný pochod, se jako zázrakem vyčasilo a dokonce vysvitlo Slunce. Pochod se koná také jako symbolická připomínka tzv. “pochodů smrti”, které němečtí nacisté organizovali koncem války, kdy se válečná fronta rychle posunovala z východu na západ. Vězni byli nuceni pochodovat v nelidských podmínkách stovky kilometrů dále na západ, zatímco ti, kteří zaostávali a padli, byli zastřeleni. March of the Living, na rozdíl od pochodů smrti, slouží pro ilustraci pokračující existence světového židovstva přes snahy nacistického Německa o jeho vyhlazení.

Pro mě osobně bylo nejpůsobivějším zážitkem vidět pochodovat Židy, svobodné a s hlavou vztyčenou, na místech kdysi určených k jejich úplné zkáze. Naši předkové a příbuzní, kteří zde čekali na děsivou smrt v plynové komoře, kulkou esesáckého vraha, v oprátce na šibenici nebo vysílením hlady, si v posledních chvílích svého života jistě neuměli ani v nejtajnějších snech představit, že v Osvětimi-Březince, na tomto místě nezměrné hrůzy, se jednou budou Izraelité promenádovat s vlajícími prapory s Davidovou hvězdou nad hlavou. A jistotou bezpečí v podobě vlastního státu Izrael. Čest jejich svaté památce! Nikdy nezapomeneme…

FOTOGALERIE:

1) – 53) koncentrační tábor Auschwitz I

54) – 68) pochod účastníků Osvětimí

69) – 126) vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau

1) Auschwitz I, kremační pec pro spalování těl zavražděných vězňů

8) brána s cynickým nápisem “Arbeit macht frei”

10) strážní budka pro esesáka

11) hromadná šibenice na apelplace, na které se popravovalo veřejně, všem vězňům pro výstrahu

13) popravčí zeď, místo, kde byli vězni zastřeleni

17) plot s ostnatým drátem býval pod elektrickým proudem

21) selekce vězňů v "Bloku smrti"

22) před exekucí

23) obraz představující vraždění vězňů esesmany u Popravčí zdi

24) nápisy nalezené v celách smrti, kde uvěznění čekali na popravu

25) důsledná nacistická kartotéka vězňů, uvězněný člověk byl jen číslo

27) trestání vězně bitím

31) protézy a berle zabavené tělesně postiženým vězňům

32) hromady kufrů lidí, pro které KL Auschwitz byl většinou konečnou stanicí

35) kufry zabavené těm, co přijeli transporty, už je nepotřebovali...

36) v těchto botách dorazili do Osvětimi konkrétní lidé se svými plány a sny, které se už neuskutečnily

37) jaký byl asi osud majitelky tohoto střevíčku?

41) řazení delegací jednotlivých zemí před samotným Pochodem živých

49) Směr Březinka! Pochod živých vyrazil branou s nápisem "Arbeit macht frei!" z Osvětimi I

51) účastníci z daleké Panamy

54) zástupci svazu Polských přátel Izraele

62) kdo by ve 40. letech minulého století čekal, že jednou budou vlát nad Oswiecimí židovské symboly?

63) O den dříve se v Římě konalo svatořečení Jana Pavla II. Mával snad za oknem našemu průvodu budoucí papež?

66) místní pamětník se zájmem pozoroval náš židovský průvod

69) Auschwitz-Birkenau na dohled

72) Jsme tady! Am Jisrael chai!

73) kdo z transportovaných v letech 1940 - 1944 vjel touto branou do areálu tábora, většinou se živý ven již nedostal

77) účastníci z Izraele vcházejí do Osvětimi-Březinky

79) tzv. "dobytčák", ve kterém vězni, muži, ženy i malé děti, absolvovali transport do Birkenau

84) obrýlená dívka s čelenkou je oblečena do vlajky státu Kalifornie

85) Zbytky krematorií a plynových komor. Vzlétající opeřenec ukazuje, kudy nešťastné židovské duše směřovaly přímo k Hospodinovi?

86) pamětní věnec u bývalých plynových komor

88) vzpomínkové cedulky na zahynulé v Osvětimi-Březince, u plynových komor

90) Text u bývalého krematoria: "Vzpomínka na muže, ženy a děti, oběti nacistické genocidy. V tomto místě se nachází jejich popel. Ať odpočívají v pokoji."

91) bývalý rybníček, kam byl sypán popel lidí zavražděných a spálených v krematoriích

92) zbytky krematorií a plynových komor v Birkenau

95) Tudy vcházeli odsouzení na smrt do míst, kde se museli svléknout donaha. Poté již, mnohdy netuše, postupovali dále do plynové komory...

97) účastníci Pochodu živých u Mezinárodního pomníku obětem nacismu a hlavního pódia, kde probíhal kulturní program a proslovy řečníků

101) elektrický plot s ostnatým drátem a strážní věž tábora Auschwitz-Birkenau

104) po pravé straně se nacházel maďarský židovský tábor, po levé straně mužský tábor a ještě dále cikánský tábor

106) Osvětim-Březinka, sektor B II

109) bez komentáře

110) budova trestní roty

112) koleje s konečnou stanicí Smrt

113) hlavni strážnice SS a "Brána smrti"

114) “Brána smrti”

123) oplocení v Osvětimi-Březince

126) hlavní strážnice SS a "Brána smrti", vjezd do pekla na zemi